Vozidlový park

Naša spoločnosť disponuje
45-timi jazdnými súpravami.

Pre dosiahnutie nášho cieľa poskytovať vždy profesionálne
služby k uspokojeniu našich zákazníkov kladieme podstatný
dôraz na kvalitu, modernosť a variabilitu našich vozidiel.

Poslednou obnovou vozidlového
parku sme si zachovali konkurencie
schopnosť na dopravnom trhu
s napĺňaním požiadaviek na ochranu
životného prostredia.

LNG

Skvapalnený zemný plyn alebo LNG (Liquid Natural Gas) je zemný plyn, ktorý bol premenený na kvapalnú formu kvôli uľahčeniu skladovania alebo prepravy chladením zemného plynu na približne -162 °C.

VÝSTUP

Počas skvapalňovania zemného plynu do LNG, jeho kapacita je znížená o cca. 600 krát. To znamená, že po spätnom splyňovaní zo 100 m3 LNG dostaneme 60 000 m3 zemného plynu.

EKONOMIKA

Náklady na prepravu a skladovanie LNG (nad ca. 2000km) sú nižšie ako náklady na zemný plyn. To okrem iného ovplyvňuje možnosť výberu dodávateľov z rôznych častí sveta (náklady na nákup a optimalizáciu dopravy).

EKOLÓGIA

Zemný plyn je ekologické palivo. Vyvíja oveľa menej znečisťujúcich látok do ovzdušia počas spaľovania ako uhlie, ropa alebo iné ťažené palivá. Skvapalnený zemný plyn sa navyše čistil – obsahuje 95% metánu s malým podielom ďalších zložiek (približne 5%). LNG je preto veľmi čisté palivo bez toxických alebo korozívnych vlastností.

BEZPEČNOSŤ

Ak by došlo k netesnosti, LNG sa jednoducho odparuje a v atmosfére sa zriedi. Je to oveľa menej škodlivé a nebezpečné palivo ako ropa alebo LPG. Nie je možné znečistenie životného prostredia (mora, pôdy) v prípade úniku LNG. Moderné technológie používané pri konštrukcii kontajnerov LNG (typu „full-containment“), ako aj špeciálne postupy a bezpečnostné systémy zabezpečujú výnimočne vysokú úroveň bezpečnosti terminálov spätného splyňovania.

Skriňové vozidlá do 12 ton celkovej hmotnosti s hydraulickým čelom

rozmery ložnej plochy v mm: d7200 x š2480
nosnosť v kg: 5 310
počet EUR paliet: 18

Skriňový valník je vhodný pre zvozy a rozvozy zásielok, pri ktorých nakladaní a vykladaní je potrebné hydraulické čelo. Vozidlo je nenáročné na prevádzku a vyznačuje sa variabilnosťou použitia. Jeho rozmery umožňujú obslúžiť územia tam, kde majú ťažké nákladné vozidlá obmedzený prístup.

Klasické valníkové návesové súpravy

rozmery ložnej plochy v mm: d13620 x š2480 x v2800
nosnosť v kg: 25 000
objem ložného priestoru: 94 m3
počet EUR paliet: 34

Klasická návesová súprava, či už skriňová alebo plachtová, je vhodná na prepravu objemných a ťažkých zásielok vo väčších množstvách a s väčším nárokom na úložný priestor.

Mega návesové súpravy

rozmery ložnej plochy v mm: d13620 x š2480 x v3000
nosnosť v kg: 25 000
objem ložného priestoru: 100 m3
počet EUR paliet: 34

Valníkové návesy typu MEGA sú určené na prepravu ľahších nákladov väčších rozmerov. Základnou odlišnosťou od klasických valníkových návesov je maximálne zvýšenie vnútornej výšky návesu a zníženie nápravy návesu. Všetky naše návesy sú vybavené systémom zdvihnutia strechy vozidla, aby bolo možné plnohodnotne využiť maximálnu výšku vo vnútri návesu. Mega náves nesmie chýbať v žiadnom vozidlovom parku modernej dopravnej spoločnosti, ktorá si kladie za cieľ uspokojovať aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich zákazníkov.

WalkingFloor návesové súpravy

rozmery ložnej plochy v mm: d13515 x š2480
nosnosť v kg: 24 000
objem ložného priestoru: 80 m3
počet EUR paliet: 33
max. výška palety v metroch: 2,30

Walkingfloor návesová súprava, ktorá kombinuje výhody návesu vhodného na prepravu sypkých substrátov, ako aj materiálu na paletách. Podlaha je pozdĺžne zložená z posuvných lamiel, ktoré sa pohybujú v rôznych intervaloch alebo spolu. Pri spoločnom pohybe všetkých lamiel naraz, sa posúva aj tovar položený na nich. Pri spätnom chode sa lamely posúvajú samostatne v intervaloch a preto tovar zostáva na mieste, aj keď sa časť lamiel pohybuje v spätnom smere. Keď sa všetky lamely opäť dostanú do pôvodnej polohy, celý cyklus sa opakuje koľkokrát je potrebné až do úplného vyloženia tovaru.

Prívesové súpravy na prepravu tovaru vo výmenných nadstavbách

Ťažné vozidlá a prívesy určené na prepravu výmenných nadstavieb sú buď tandemové alebo s otočným ojom. Nosič výmenných nadstavieb je vhodný pre náročných zákazníkov, ktorí chcú pri preprave využívať viacero druhov prepráv bez nutnosti prekládky tovaru alebo chcú prepraviť špecifický tovar v jednej prepravnej jednotke.

Výmenné nadstavby (WAB - WechselAufBau) slúžia ako prepravné jednotky a tovar môže byť prepravovaný cestnou, železničnou, leteckou alebo vodnou dopravou bez nutnosti manipulácie s tovarom.

Naša spoločnosť neponúka len nosiče výmenných nadstavieb, ale aj prenájom výmenných nadstavieb s rolovacími dverami zn. KEREX. Používame trapézové výmenné nadstavby dĺžok 7 820 mm a 7 450 mm, výšok 3 200 mm a šírok 2 550 mm (objem: 50 m3). Celková nosnosť nadstavby je 16 ton. Do nadstavby sa zmestí 18 EUR paliet.